Oogstvoorspelling van zetmeel aardappelen

Oogst varieert sterk over de jaren

De opbrengst van zetmeetaardappelen varieert over de jaren. Onderstaand voorbeeld geeft deze schommelingen over de periode 2000-2020 voor de provincie Drenthe (zie grafiek “officiële opbrengst”). De schommelingen zorgen voor onzekerheid in de aanvoer van grondstoffen voor fabrieken. Vooral in extreme jaren, bijv als de oogst flink lager uitvalt kan dit tot extra kosten leiden. De aanvoer moet immers op peil blijven terwijl prijzen zullen stijgen. Ook als de weers- en groeiomstandigheden juist heel gunstig zijn, moet de verkoop van zetmeelproducten tijdig opgeschaald worden! Het WAM-algoritme kan de schommelingen goed reproduceren (zie grafiek “geschatte opbrengst”).

Beter risico-beheer door voorspelling

Maar belangrijker: het WAM-algoritme kan de opbrengst ook goed voorspellen. Zie onderstaand voorbeeld waarin we de opbrengst van zetmeelaardappelen in Drenthe voorspellen voor 2018 op gezette tijden gedurende het groeiseizoen. Het jaar 2018 was door extreme droogte natuurlijk een bijzonder jaar, dus het voorspellen van oogsten is moeilijker. Het begin van het groeiseizoen laat een goede ontwikkeling zien door de gunstige omstandigheden. Maar wij zagen de eerste signalen van een lagere opbrengst eind juni-begin juli, als de grafiek begint te dalen. Begin augustus 2018 schatten wij de opbrengst veel lager dan het gemiddelde en zelfs lager dan de laatste 20 jaar. Vergelijk de groene lijn (onze schatting) met de grijze lijn (gemiddelde) en de oranje lijn (laagste opbrengst van afgelopen 20 jaar). Onze schatting is dichtbij de uiteindelijke oogst van 34,5 ton/ha. Ons algoritme geeft een vergelijkbare performance voor de andere twee provincies Groningen en Overijssel.

Om oogstrisico’s beter te beheersen voor partijen in de zetmeel-aardappel sector, heeft WAM een abonnement-dienst ontwikkeld die gedurende het groeiseizoen de opbrengst van zetmeetaardappelen voorspelt voor de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel. Deze dienst gebruikt weer-, grond- en satellietdata om met slimme algoritme een voorspelling te geven.

Late start groeiseizoen, minder consumptie aardappels?

De opbrengst van consumptieaardappelen varieert over de jaren. Onderstaand voorbeeld geeft deze schommelingen over de periode 2000-2020 voor de provincie Flevoland (zie grafiek “officiële opbrengst”).  Elk jaar is bijzonder in de ontwikkeling van de groei van consumptie-aardappelen. Het jaar 2021 kent bijv. een koud voorjaar, en een warme juni maand. WAM heeft een algoritme ontwikkelt om de jaarlijkse unieke situatie goed mee te nemen in een oogstvoorspelling. Het WAM-algoritme kan de schommelingen goed reproduceren (zie grafiek “geschatte opbrengst”).

Voorspelde oogst bij droogte in Flevoland

Het WAM-algoritme kan goed voorspellen of er genoeg consumptie aardappelen zijn, of die aardappels van elders moeten komen voor de Nederlandse consumptie en verwerking. Zie onderstaand voorbeeld waarin we de opbrengst van consumptieaardappelen in Flevoland voorspellen voor 2018 op gezette tijden gedurende het groeiseizoen. Het jaar 2018 was door extreme droogte natuurlijk een bijzonder jaar, dus het voorspellen van oogsten is moeilijker. Het begin van het groeiseizoen laat een goede ontwikkeling zien door gunstige omstandigheden.

Maar wij zagen de eerste signalen van een lagere opbrengst in juli, als de grafiek begint te dalen. Tweede week augustus 2018 schatten wij de opbrengst veel lager dan het gemiddelde en zelfs dichtbij het niveau van de laatste 20 jaar. Vergelijk de groene lijn (onze schatting) met de grijze lijn (gemiddelde) en de oranje lijn (laagste opbrengst van afgelopen 20 jaar). Onze schatting van 48.5 ton/ha (midden augustus) is slechts een afwijking van 5% van de uiteindelijke oogst van 46,1 ton/ha. Ons algoritme geeft een vergelijkbare performance voor de andere provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.

En 2021?

Terug naar 2021: elk jaar is anders, en zo heeft 2021 een koud voorjaar en warme juni maand. Het koude voorjaar zorgt voor een late start, met andere woorden de groei van de aardappelen begint later, waardoor ze later boven de grond komen. De warme juni maand zorgt voor een snelle groei, echter, waarschijnlijk is het totale seizoen korter als de aardappels op ongeveer hetzelfde moment geoogst worden. In de grafiek beneden geeft de groene lijn de vertraagde start aan ten opzichte van het gemiddelde en de historische spreiding voor Noord Brabant. Zo kunnen we dus nu al volgen hoe de aardappel zich ontwikkelt.

Waarom oogstvoorspelling?

De schommelingen in oogst zorgen voor onzekerheid in de aanvoer van grondstoffen voor fabrieken. Vooral in extreme jaren, bijvoorbeeld als de oogst flink lager uitvalt kan dit tot extra kosten leiden. De aanvoer moet immers op peil blijven terwijl prijzen zullen stijgen. Ook als de weer- en groeiomstandigheden juist heel gunstig zijn, moet de verkoop van aardappelproducten tijdig opgeschaald worden! Om oogstrisico’s beter te beheersen voor partijen in de consumptieaardappel sector, heeft WAM een abonnement-dienst ontwikkeld die gedurende het groeiseizoen de opbrengst van consumptieaardappelen voorspelt voor de provincies Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Deze dienst gebruikt weer-, grond- en satellietdata om met slimme algoritme een voorspelling te geven.